Hravé cvičení pro rodiče a děti

pondělí 15:30 – 16:30
cvičitelka: Dana Trpkošová (
určeno pro děti věku 3-5 let s rodiči
Celé setkání se nese v duchu spolupráce rodiče a dítěte. Cvičíme a zapotíme se tedy všichni.
Na začátku se pozdravíme úvodní básničkou, při které se už začněme zahřívat Poté následuje cvičení podle obrázků a za doprovodu říkadel a písniček. Snažíme se vždy zvolit jedno ústřední téma hodiny, které propojuje její jednotlivé činnosti (např. voda, roční období, pohádky a pod.). V průběhu hodiny používáme i různé tělocvičné nářadí a pomůcky. Zároveň střídáme typy aktivit, aby se dítka nenudila. Posledních 20 minut lekce patří velké opičí dráze, na které se děti vyřádí dle libosti. Důležité je, aby byly děti v pohybu a aby je pohyb bavil.

Předškoláci

pondělí 16:30 – 17:30
cvičitelka:
určeno dětem ve věku 4-7 let
Cvičení je zaměřeno na všestrannou pohybovou průpravu. V průběhu cvičení není nutná asistence rodičů.
– Úvod – pozdrav a motivace
– Rušná část – chůze, poskoky, taneční prvky v rytmu hudby
– Průpravná část – uvolňovací, zpevňující a protahovací cviky
– Hlavní část – cvičení na stanovištích, s tělocvičným nářadím, míči, švihadly, na koloběžkách a žíněnkách
– Závěrečná část – pohybové hry a ukončení cvičení

Zdravotní a kondiční cvičení seniorek

pondělí 17:30 – 18:30
cvičitelka: Hana Studničková (
určeno pro ženy ve 40+
Cvičení se začíná rozehřátím a aerobním cvičením v mírnějším tempu. Následuje vyrovnávací a kondiční cvičení s použitím malých nebo velkých míčů, strečových gum, podložek. Důležité je cviky provádět správně. Nakonec je protažení a uvolnění.
Toto cvičení vede k načerpání nové energie, posílení imunitního systému, zmírnění bolestí zad, kolen, kyčlí. Dále je dobré k zachování a rozvoji pružnosti těla a vede ke zdravému spánku nebo snížení nadváhy. Je ideálním pomocníkem při zvládání stresu a únavy. Pohyb je radost, pohyb je zdraví…

Bosu a tanec

pondělí 18:30 – 19:30
cvičitelka: Věra Fialová (
určeno pro ženy 15+
Cvičení Bosu komplexně posiluje svaly celého těla, zpevňuje šlachy a vazy. Zajišťuje lepší koordinaci pohybu, držení těla a jako každá fyzická aktivita má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém a redukci tuku. Odměnou vám tedy bude štíhlejší postava, pevnější tělo či odstranění bolestí zad a kloubů. Kromě univerzálnosti je na Bosu nejlepší to, že přidá do vašeho všedního cvičení legraci a zábavu.

Batolidlo

středa 9:30 – 10:30
cvičitelka: Klára Hošťálková (
Cvičení pro děti ve věku 1-3 let a rodiče, při kterém je zábavnou formou a formou nápodoby za doprovodu písniček a říkadel systematicky rozvíjen pohybový aparát dítěte, jeho smyslové vnímání, prostorová orientace, koordinace pohybu a pohybu v prostoru s náčiním a cvičení na náčiní. Nezanedbatelný přínos má i práce dětí ve skupině a spolupráce s dospělými.