V sobotu 30. 3. 2019 je na programu v sokolovně nejprve Valná hromada, kde se představí veškerá činnost a hospodaření TJ za uplynulý rok 2019. Valná hromada bude po 4 letech volební, tzn. že se bude volit vedení a určovat směr TJ na další čtyři roky. Po skončení VH je na plánu obnovená tradice Sokolského plesu. K tanci a poslechu zahraje Sršání Band, na programu budou drobné sportovní soutěže a štěstíčko.

Kategorie: Nezařazené