VRATISLAV JANDA

(1.8.1913 – 5.11.1949)

Vratislav Janda se narodil 1. 8. 1913 v Úžicích (okres Mělník), v rodině cukrovarnického dělníka. Po maturitě na reálném gymnasiu nastoupil v říjnu 1936 k 47. pěšímu pluku v Mladé Boleslavi. Absolvoval vojenskou akademii v Hranicích na Moravě v hodnosti poručíka pěchoty a do rozpuštění čs. armády v roce 1939 působil jako voják z povolání u hraničářského praporu v Děčíně. V lednu 1940 začal pracovat jako úředník na Okresním úřadu v Mnichově Hradišti, v městě, kde v té době žili i jeho rodiče. V Mnichově Hradišti mimo jiné spravoval majetek rozpuštěného Sokola a také vedl stejnojmenný biograf. Současně se zapojil do odbojové činnosti (ÚVOD). V roce 1942 byl zatčen a vězněn nejprve v Mladé Boleslavi, později na Pankráci. Soud v Drážďanech ho odsoudil k deseti letům těžkého žaláře. Prošel věznicemi v Chemnitz, Bambergu a Schweinfurtu. Z poslední jmenované se mu podařilo v dubnu 1945 uprchnout a připojit se k postupující americké armádě. Do Československa se vrátil až v srpnu 1945 poté, co se zotavil z prožitých útrap. Za svou činnost během německé okupace obdržel Československý válečný kříž 1939, Československou medaili Za chrabrost před nepřítelem a Československou vojenskou medaili Za zásluhy II. stupně.
V obnovené Československé lidové armádě působil znovu jako voják z povolání. V tu dobu byl již čerstvým štábním kapitánem. 16. 5. 1949 byl zatčen a obviněn z přípravy ozbrojeného puče. Byla mu odňata hodnost štábního kapitána a následovalo vyloučení z armády. Smíšeným senátem Státního soudu v Praze byl odsouzen za zločin velezrady k trestu smrti. Žádosti jeho rodičů, snoubenky i dalších osob o zmírnění trestu prezident Klement Gottwald nevyhověl a Vratislav Janda byl dne 5. listopadu 1949 v 6:00 hodin v Praze na Pankráci popraven.
Rodiče Vratislava Jandy zemřeli v Mnichově Hradišti ve druhé polovině 60. let minulého století. Rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 19. září 1990 byl Vratislav Janda plně rehabilitován a povýšen na plukovníka in memoriam. V mnichovohradišťské sokolovně byla Vratislavu Jandovi odhalena pamětní deska.
sepsala Mgr. Jana Dumková
Podporují nás :
Podporují  nás :

Národní sportovní agentura ČR - generální partner TJ SOKOL Mnichovo Hradiště prostřednictvím dotací Můj Klub 2022 a Provoz a údržba 2022

LION SPORT - Autorizovaný e-shop adidas, Reebok a Puma dodává již více jak 8 let volejbalovému oddílu sportovní obuv a oblečení.
Kontakty

tel. – 774665190

email: sokolmh@gmail.com