Vratislav Janda se narodil 1. 8. 1913 v Úžicích (okres Mělník), v rodině cukrovarnického dělníka. Po maturitě na reálném gymnasiu nastoupil v říjnu 1936 k 47. pěšímu pluku v Mladé Boleslavi. Absolvoval vojenskou akademii v Hranicích na Moravě v hodnosti poručíka pěchoty a do rozpuštění čs. armády v roce 1939 působil jako voják z povolání u hraničářského praporu v Děčíně. V lednu 1940 začal pracovat jako úředník na Okresním úřadu v Mnichově Hradišti, v městě, kde v té době žili i jeho rodiče. V Mnichově Hradišti mimo jiné spravoval majetek rozpuštěného Sokola a také vedl stejnojmenný biograf. Současně se zapojil do odbojové činnosti (ÚVOD). V roce 1942 byl zatčen a vězněn nejprve v Mladé Boleslavi, později na Pankráci. Soud v Drážďanech ho odsoudil k deseti letům těžkého žaláře. Prošel věznicemi v Chemnitz, Bambergu a Schweinfurtu. Z poslední jmenované se mu podařilo v dubnu 1945 uprchnout a připojit se k postupující americké armádě. Do Československa se vrátil až v srpnu 1945 poté, co se zotavil z prožitých útrap. Za svou činnost během německé okupace obdržel Československý válečný kříž 1939, Československou medaili Za chrabrost před nepřítelem a Československou vojenskou medaili Za zásluhy II. stupně.
V obnovené Československé lidové armádě působil znovu jako voják z povolání. V tu dobu byl již čerstvým štábním kapitánem. 16. 5. 1949 byl zatčen a obviněn z přípravy ozbrojeného puče. Byla mu odňata hodnost štábního kapitána a následovalo vyloučení z armády. Smíšeným senátem Státního soudu v Praze byl odsouzen za zločin velezrady k trestu smrti. Žádosti jeho rodičů, snoubenky i dalších osob o zmírnění trestu prezident Klement Gottwald nevyhověl a Vratislav Janda byl dne 5. listopadu 1949 v 6:00 hodin v Praze na Pankráci popraven.
Rodiče Vratislava Jandy zemřeli v Mnichově Hradišti ve druhé polovině 60. let minulého století. Rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 19. září 1990 byl Vratislav Janda plně rehabilitován a povýšen na plukovníka in memoriam. V mnichovohradišťské sokolovně byla Vratislavu Jandovi odhalena pamětní deska.

Vratislav Janda

Podle vzpomínek pamětníků byl Vratislav Janda také nadšeným turistou. Na fotografii, kterou muzeu poskytla paní Daniela Břoušková, je zachycen se svými přáteli na výletě, který podnikli 4. 5. 1941. Jedním z účastníků byl také Karel Tejnil.
sepsala Mgr. Jana Dumková
Podporují nás :
Podporují  nás :
Kontakty

tel. – 774665190

email: sokolmh@gmail.com