V samém závěru prázdnin uspořádali mnichovohradišťští stolní tenisté ve vlastní režii třídenní tréninkový kemp pro mladé elévy pingpongového řemesla. Náš klub dlouho zvažoval v rámci revitalizace mládežnického programu vyslání svých benjamínků na některé z tradičních letních soustředění, nakonec jsme však usoudili, že nejpraktičtějším a nejefektivnějším řešením bude intenzivní kurz pod naší taktovkou a ač jsme dosud s akcí podobného charakteru neměli zkušenosti, ukázalo se, že naše rozhodnutí bylo správné.

Pod vedením zkušeného šéftrenéra mládeže Jana Mareše a jeho týmu se tak celkem 19 dětí z našeho klubu a dalších 4 pozvaných oddílů z Mladoboleslavska po 3 dny podrobovalo intenzivní několikafázové tréninkové kúře odehrávající se nejen za sedmi zelenými stoly a na gymnastickém nářadí v sokolovně, ale také na zrenovovaném atletickém stadionu Josefa Hrona za školou na Vrchlického návrší. Do stolnětenisové přípravy se podařilo jako sparingy zapojit většinu našich závodních hráčů – od ligového áčka po borce z regionálních soutěží, velkou posilou a inspirací pro účastníky kempu pak byla jednodenní účast juniorského reprezentanta Matěje Stacha z pražského El Niňa, který děti zaujal svým profesionálním a zároveň gentlemanským vystupováním a přitom provedl mladé frekventanty kurzu celou pingpongovou abecedou – strečinkem počínaje, přes celou úderovou škálu až po zásady racionální sportovní výživy a pravidla fair play. Náš velký dík patří také zdejším gymnazijním učitelům tělocviku, kteří malým sportovcům představili základy různých technických atletických disciplín a umožnili nám komplexní využití celého stadionu, na kterém si děti zároveň s chutí zahrály fotbal a basket a ve finále svedly úžasné, emocemi prodchnuté štafetové bitvy na tartanovém oválu.

Pro nás nejpodstatnějším výsledkem třídenního snažení byla jednoznačně velmi uvolněná, pohodová atmosféra mezi mladými účastníky kurzu i námi, pořadateli. Děti se sice podrobily náročným pohybovým aktivitám, ale zároveň měly dostatek prostoru pro vzájemné špičkování, prostou radost z pohybu a potřebné utužování kamarádských vztahů. Jakkoli bylo věkové spektrum účastníků poměrně široké (mezi 9 a 14 lety), podařilo se vytvořit prima společenstvo, které se navzájem podporovalo, zdravě hecovalo i škádlilo a užívalo si pohodového závěru prázdnin bez chmurných myšlenek na blížící se návrat do školních lavic. Rádi bychom, aby se přátelské vazby, které byly mezi dětmi během naší akce navázány, přenesly i do dalších vzájemných setkávání během soutěží a turnajů právě začínající závodní sezony.

Potěšující pro náš oddíl jsou pak i zpětné reakce především z řad dětí samotných, ale i jejich rodičů a trenérů ostatních zúčastněných oddílů, které našemu pilotnímu projektu vystavily dobré vysvědčení i v porovnání s konkurenčními, pravidelně pořádanými akcemi. Získali jsme tak potřebnou sebedůvěru a motivaci náš kemp pravidelně opakovat a postupně ho na základě nabytých zkušeností rozvíjet. Pevně věříme, že se nám na soumraku letošního léta podařilo založit novou tradici, která se stane jedním z pilířů nové éry hradišťské pingpongové prosperity.

Kategorie: Stolní tenis