V září se opět rozběhnou cvičení oddílů všestrannosti. Nejčilejší seniorky začínají už v pondělí 5.9., kdežto dítka až o týden později, tedy 12. září.

Začátek středečního Batolidla však ještě není stanoven, protože se stále hledá dobrá duše, která by cvičení zaštítila.

Hravé cvičení pro rodiče a děti

Aktualita: Z kapacitních důvodů do odvolání kroužek nenabírá nové cvičence.

Celé setkání se nese v duchu spolupráce rodiče a dítěte, cvičíme a zapotíme se tedy všichni . V průběhu našeho setkání používáme různé tělocvičné nářadí a pomůcky a zároveň střídáme typy aktivit, aby se dítka nenudila. Posledních 20 minut celé lekce patří velké opičí dráze, na které se děti vyřádí dle libosti. Jde mi o to, aby se děti hýbaly a aby je pohyb bavil. Těšíme se na známé i neznámé tváře.

Každé pondělí  15.30 -16.30  hod.

Těší se na Vás  Mgr. Dana  Trpkošová (731 347 503)

Předškoláci

Cvičení je zaměřeno na všestrannou pohybovou průpravu. V průběhu cvičení není nutná asistence rodičů.

Cvičební hodina se skládá z metodicky na sebe navazujících částí. Úvodní část, rušná část, průpravná část, hlavní část a závěrečná zklidňující část. Každá hodina je vždy pojata motivčně a jsou využívány cvičební pomůcky vhodné pro tuto věkovou skupinu.

Každé pondělí 16.30 – 17.30 hod.

Cvičitelky Dana Maděrová a Jiřina Bartoňová (737 850 705)

Seniorky  –  zdravotní a kondiční cvičení

Cvičení začínáme rozehřátím a aerobním cvičením v mírnějším tempu, následuje vyrovnávací a kondiční cvičení s použitím malých nebo velkých míčů cvičebních gum, podložek,dále pokračujeme nácvikem správných návyků. Cvičení končíme protažením a uvolněním. Toto cvičení vede k načerpání nové energie, posílení imunitního systému,zmírnění bolesti zad, kolen a kyčlí. Zároveň  zachovává pružnost těla a vede k zdarvému spánku a snížení nadváhy. Je výborným pomocníkem pro zvládání stresu a únavy.

Těšíme se na nové tváře.

Každé pondělí 17.30 – 18.30  hod.

Cvičitelka Hana Studničková (728 989 665)

DANCE  KRUHOVÝ TRÉNINK

Spojení tance a kardio tréninku, posilování s pomůckami jako jsou stepy, bosu, overbaly nebo velké míče.

Vhodné pro každého kdo se chce hýbat . A neb  15 +  

S sebou dobrou náladu, pití a ručník.                                

Každé pondělí 18.30 – 19.30 hod.

Mgr.  Denisa Ďurečková .(602 487 304)

BATOLIDLO

Cvičení pro děti ve věku cca  1 – 3 let, při kterém je zábavnou formou a formou nápodoby za doprovodu písniček a říkanek je systematicky rozvíjen pohybový aparát dítěte, jeho smyslové vnímání , prostorová orientace,    koordinace pohybu v prostoru s náčiním a cvičení na nářadí. Nezanedbatelný přínos má i práce dětí ve skupině a spolupráce dětí  s dospělými.

Každou středu   9. 00 hod –   10.00 hod.

Cvičitelka:

PARKOUR

Je druh pohybu  francouzského původu, jehož základem je chopnost dostat se z bodu A do bodu B co nejefektivněji s co nejmenší spotřebou energie, hezky a účinně za použití vlastního těla, ……..

Každý čtvrtek 17.00 – 18.00 hod.

Daniel   Kohout (607 933 730)

Cvičení  pro  klid  a  pohodu .

Relaxační cvičení a zdravotní cvičení, které obnovuje tělěsnou a duševní rovnováhu. Praktikujeme jednoduchá cvičení, která zvládne každý člověk nezávisle na věku bez předchozí průpravy. Mnohá cvičení jsou označována jako omalazovací cvičení nebo cvičení pro dlouhověkost.

Učíme se vnímat vlastní tělo a naslouchat mu. Zvláštní pozornost věnujeme cvikům pro dobrou kondici páteře a dechovým cvičením. Zařazujeme i prvky taiči, kung-fu a dalších orientálních cvičení. Vycházíme především z učení francouzského osteopata Erica le Neuder a klasické české školy zdravotní gymnastiky.

Každý čtvrtek  od  18.00  hod.   –  19.00 hod.

Předcvičuje Mgr. Jana Hanušová, Ph.D. (604 307 304)