1919 – dostavba a otevření sokolovny
1939 – odstranění státního znaku v průčelí odstranění sokolské symboliky a hesel
1977 – 1978 – generální oprava sokolovny včetně nové fasády
1999 – sokolovna navrácena sokolům a opravna střecha
2016 – nové bezbariérové schodiště
2021 – výměna oken aby byla podobná původním

Autoři původního sokolovny:
Stavbu započali v roce 1915 bratři stavitelé Jaroslav Hrubý z Mnichova Hradiště a Josef Kobosil z Doubravy.

– práce klempířské prováděl br. Břetislav Hrdina v Mn. Hradišti
– hromosvody dodal br. František Faust v Mn. Hradišti.
– práce truhlářské s okováním dělal br. Jiří Stříbrný na Král. Vinohradech a z části též br. Jan Spurný v Mnich. Hradišti.
– práce sklenářské br. Josef Fritz v Mn. Hradišti
– práce natěračské br. Jiří Louda tamtéž
– zábradlí a práce zámečnické zhotovil p. Jos. Šťastný v Mn. Hradišti.
– práce elektrotechnické prováděl br. Boh. Opatrný v Mnich. Hradišti a materiál a tělesa osvětlovací dodal br. Jos. F. Soukup na Smíchově.
– vodovod a pumpu s elektromotorem dodal br. Stan. Tomeš
v Turnově.
– střechy dřevocementové pracovala firma Wildmann a Preis v Praze
– výzdobu sochařskou prováděl br. Jaroslav Plichta z Prahy
– fasádu a práce štukatérské dělal p. Jan Hrabě v Praze-
Bubenči.
– podlahy vlysové do asfaltu kladené dělala firma Otakar Skřivan na Král. Vinohradech a podlahy xylolito-asbestolové a lité terracové firma Všetečka a spol. v Praze

Kategorie: Vzdělavatel